ข่าวสารและกิจกรรม

สำนักงานเกษตรอำเภอกุดรัง แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์

#หยุดเผาในพื้นที่การเกษตร# 🚫🔥

การเผา ผิดกฏหมาย !! และก่อให้เกิดปัญหามากมาย เช่น ฝุ่นละออง PM 2.5 หมอกควัน ก๊าซพิษ เป็นอันตราย ทำลายสุขภาพ ส่งผลกระทบถึงการท่องเที่ยว ทำลายความอุดมสมบูรณ์ของดิน รวมถึงก่อให้เกิดสภาวะโลกร้อน น้ำท่วม ฝนแล้ง ได้อีกด้วย ถ้าหากไม่เผา เราจะทำอะไรได้บ้าง ? สร้างรายได้เพิ่ม จริงหรือไม่?

สำนักงานเกษตรอำเภอกุดรัง แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ “โรคใบด่างมันสำปะหลัง”

ประกาศสำนักงานเกษตรอำเภอกุดรัง เรื่องช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานเกษตรอำเภอกุดรัง กรมส่งเสริมการเกษตร พ.ศ. 2566